Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 26 wrzesień 2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Jordanów prosi mieszkańców Łętowni którzy zadeklarowali chęć wykupu biletów miesięcznych na trasie Łętownia Zarębki – Łętownia GS – Jordanów, o wykupie szkolnych biletów miesięcznych na w/w trasę do dnia 03 października 2019. Bilety można wykupić u kierowcy firmy Euro Bus. Po wykupieniu biletów trasa zostanie uruchomiona od 07 października 2019r.

Kurs będzie w godzinach:
Łętownia Zarębki – Łętownia GS – Jordanów godz. 7.15
Jordanów – Łętownia GS – Łętownia Zarębki godz. 15.00

Komunikat Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 26 wrzesień 2019

Komunikat Małopolskiego Lekarza Weterynarii w Krakowie


Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa Małopolskiego w dniach od 28 września do 5 października 2019r zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 25 wrzesień 2019

Wójt Gminy Jordanów informuję, że w dniu
27 września 2019 roku /piątek/

Kasa Urzędu Gminy w Jordanowie będzie nieczynna.
Wpłaty można dokonywać na rachunek Urzędu w kasach Banku Spółdzielczego w Jordanowie.

Podziękowanie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 24 wrzesień 2019

Image


Wójt Gminy JordanówSkłada podziękowanie dla Wojewody Małopolskiego w związku
z uzyskanym dofinansowaniem z "Funduszu Dróg Samorządowych".Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 19 wrzesień 2019

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROJEKTU
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JORDANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020Wójt Gminy Jordanów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z póz.zm.), Uchwały nr XXXVIII/325/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2010r w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Jordanów z dnia 19 września 2019r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Czytaj całość...
IX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 19 wrzesień 2019
Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
IX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok.
9. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 26 września br. /tj: czwartek/ w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 18 wrzesień 2019
Ogłoszenie


Wójt Gminy Jordanów prosi mieszkańców Łętowni zainteresowanych uruchomieniem linii „bus” na trasie Łętownia Zarębki – Łętownia GS – Jordanów, w godzinach:
Łętownia Zarębki – Jordanów godz. 7,15
Jordanów – Łętownia Zarębki godz. 15,00
do składania pisemnych deklaracji o wykupie szkolnych biletów miesięcznych na w/w trasę. Deklarację należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub u Pani Bartelik w filii GOK w Łętowni do dnia 24 września 2019. Bilety miesięczne będą ważne od dnia 01 października 2019r.

Wystawa strojów Góralskich Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 18 wrzesień 2019


Image
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 13 wrzesień 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

WRZESIEŃ 2019
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
23 września br. /tj: poniedziałek / godz. 13.00

Tematyka posiedzenia:
1. Podsumowanie realizacji projektu "Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu" - udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia ERUDIO.
2. Sprawozdanie z działalności GOKSiP w okresie wakacji - przy współudziale Dyrektora GOKSiP
3. Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018r. oraz I półrocze 2019 roku.
4. Sprawy bieżące.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 46 - 54 z 358