Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
"Talenty Małopolski" z gminy Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 04 maj 2015

"Talenty Małopolski" z gminy Jordanów


W dniu 29 kwietnia br., w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi, odbył się XXVIII Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2015”. Festiwal stanowił powiatowe eliminacje do wojewódzkiego przeglądu, który odbędzie się w Dobczycach, a wzięło w nim udział 9 podmiotów wykonawczych tanecznych oraz 46 podmiotów wykonawczych muzycznych z powiatu suskiego.
Gminę Jordanów reprezentowały solistki: Dominika Makuch i Klaudia Miernik – obie z Łętowni oraz Angelika Migas, Wanessa Rapacz, Mariola Siepak i Kinga Wójcik - z Osielca.

Image


Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 04 maj 2015

Informacja


Nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na rok szkolny 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje o możliwości składania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek". Województwo Małopolskie w roku bieżącym realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, w których dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. kwoty netto 684,00 zł) uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).

Czytaj całość...
Konferencji Regionalnej w Budzowie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 04 maj 2015

KGW Osielec na Konferencji Regionalnej w Budzowie


W dniu 28 kwietnia br. w restauracji „Magnolia” w Budzowie odbyła się Konferencja Regionalna nt. „Izby regionalne w praktyce szkolnej”. Organizatorem konferencji była wadowicka Delegatura Kuratorium Oświaty w Krakowie, a wzięli w niej udział samorządowcy, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli z powiatu suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego, koła gospodyń oraz twórcy ludowi prezentujący swoje wyroby.

Image


Czytaj całość...
Dni Książki w gminie Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 04 maj 2015

XIV Małopolskie Dni Książki w gminie Jordanów


W dniach 23-24 kwietnia odbyły się XIV Małopolskie Dni Książki "Książka i róża" organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, których nadrzędnym celem jest rozwój czytelnictwa w regionie. Do małopolskich ochodów Dni Książki przyłączyły się wszystkie biblioteki publiczne gminy Jordanów, przygotowując mnóstwo atrakcji dla czytelników.
I tak, biblioteka w Łętowni zorganizowała spotkanie z przedszkolakami z cyklu "Samorządowcy czytają dzieciom". Tym razem bajki dla najmłodszych czytała pani Halina Kołodziejczyk. Maluchy z zainteresowaniem słuchały bajkowych opowieści, zadając pani Halince mnóstwo pytań, a następnie wzięły udział w zajęciach plastycznych, gdzie pod czujnym okiem pani bibliotekarki i pani instruktor wykonywały wydzieranki z kolorowych gazet.

Image


Czytaj całość...
I N F O R M A C J A Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 30 kwiecień 2015


I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5 nad Pocztą) od 4 maja 2015r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 4 maja do 22 maja 2015r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
26 maja ( Łętownia, Osielec)
27 maja (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji.
W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj całość...
OBWIESZCZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 29 kwiecień 2015

Obwieszczenie

Wojewody Małopolskiego


Treść Obwieszczenia
KOMUNIKAT Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 27 kwiecień 2015


KOMUNIKAT
MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2015r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu zaleca się:
• nie wchodzić na teren lasu,
Czytaj całość...
NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 27 kwiecień 2015


KONKURS "NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYN"

Urząd Gminy w Jordanowie, jak co roku organizuje eliminacje gminne konkursu „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym” w dwóch kategoriach: ogród przydomowy oraz gospodarstwo rolne. Celem konkursu jest poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych takich jak racjonalna gospodarka odpadami, ściekami czy podnoszenie jakości wody.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz zwracamy się
z prośbą o pisemne zgłaszanie swoich ogrodów do dnia 30 maja 2015r.


Regulamin konkursu.pdf

Formularz zgłoszeniowy.pdf
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 22 kwiecień 2015


Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
VI SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych.
7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 490