Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Postanowienie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 26 listopad 2014

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu
z dnia 25 listopada 2014r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy w Jordanowie w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy w Jordanowie wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.

Treść Postanowienia
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 24 listopad 2014

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko GMINY JORDANÓW (sołectwo: Osielec)

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy:

Uchwała Nr XIV/217/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 23 kwietnia 2009r. wraz ze zmianą
Uchwała Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 22 października 2009r.

Czytaj całość...
Wieczór Kabaretowy Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 21 listopad 2014

Image
ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 20 listopad 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2014/POKL/JH

na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, i artykułów plastycznych w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów” współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Zapytanie ofertowe.doc

zal nr 1a szczegolowy opis.doc

zal nr 1b szczegolowy opis.doc

zal nr 1c szczegolowy opis.doc

zal. nr 2 formularz ofertowy.doc

zal nr 3 do zapytania ofertowego.doc

zal nr 4 do zapytania ofertowego.doc

zal nr 5 do zapytania ofertowego.doc

Wyniki Wyborów Samorządowych 2014r Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 19 listopad 2014

Wyniki Wyborów Samorządowych 2014r

Wybory na Wójta Gminy Jordanów:

Największą liczbę głosów, stanowiącą ponad połowę głosów ważnych otrzymał:
Stanisław Pudo

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie:

Mandaty radnych w poszczególnych okręgach otrzymali:
1. Bogacz Renata - Osielec
2. Ciszczoń Barbara - Łętownia
3. Czaja Bożena - Osielec
4. Filipek Zdzisław - Toporzysko
5. Firek Piotr - Osielec
6. Hanusiak Paweł - Łętownia
7. Jąkała Andrzej - Wysoka
8. Jopek Kazimierz - Łętownia
9. Kawula Adam - Toporzysko
10. Kowalcze Roman - Łętownia
11. Marynowski Marek - Osielec
12. Mirek Daniel - Naprawa
13. Pustelnik Wiesław - Naprawa
14. Wierzba Eugeniusz - Toporzysko
15. Zając Krzysztof - Naprawa


Wybory Samorządowe 2014 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 18 listopad 2014

Wybory Samorządowe 2014

Poniżej przedstawiono protokoły wyników głosowania w poszczególnych obwodach, znajdujących się na terenie Gminy Jordanów:

Obwód 1 Łętownia:
Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 1

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 2

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 3

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 4

Wybory do Rady Powiatu Suskiego

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Wybory na Wójta Gminy w Jordanowie


Obwód 2 Naprawa:
Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 5

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 6

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 7

Wybory do Rady Powiatu Suskiego

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Wybory na Wójta Gminy w Jordanowie


Czytaj całość...
NOWY PARKING NA WYSOKIEJ Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 listopad 2014

NOWY PARKING NA WYSOKIEJ

Dobiegają końca prace związane z budową parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Wysoka, wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe. Parking stanowić będzie niezbędny element obsługi ruchu samochodowego, zapewniając mieszkańcom prawidłowe i wygodne korzystanie z obiektów takich jak kościół parafialny, szkoła i cmentarz.

Image


Czytaj całość...
Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 listopad 2014

Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Jordanów


Zakończył się nabór zgłoszeń mieszkańców do Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Jordanów. Łącznie do Urzędu Gminy wpłynęło 550 zgłoszeń, w tym z miejscowości:
Naprawa – 213
Toporzysko – 205
Wysoka – 63
Łętownia – 36
Osielec – 33
Kolejnym etapem postępowania będzie sprawdzenie wszystkich zgłoszeń pod kątem możliwości posadowienia PBOŚ na każdej ze zgłoszonych działek . Jeżeli warunki terenowe będą spełniać wszystkie wymagane prawem założenia, właścicielowi gruntu zostanie przedstawiony projekt zagospodarowania terenu. Po uzyskaniu obopólnej akceptacji zostaną podpisane umowy użyczenia działek. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla zadania polegającego na zaprojektowaniu PBOŚ.

JH
Kanalizacji ciąg dalszy Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 13 listopad 2014

Kanalizacji ciąg dalszy


Bardzo ładna jesień sprzyja wykonywaniu prac terenowych, a tym samym stwarza szanse, że zostaną one wykonane solidnie i zgodnie z zawartą umową.
Gmina Jordanów zawarła umowę na kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej w Osielcu na roli Rusinowej. Wykonawcą tego zadania jest firma EKOINSTAL Sp. z o.o z Suchej Beskidzkiej. Zgodnie z dokumentacją wykonane zostanie 834 mb kanalizacji, co pozwoli na podłączenie kolejnych 20 budynków do funkcjonującej oczyszczalni.

Image


Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 414
Nowości

Wizualizacja nowej trasy S7 (Zakopianki)Gmina Jordanów -
z tradycjami w nowoczesność


elektroniczna skrzynka podawcza
Jak Korzystać z ESP ?Przeglądarka Ksiąg Wieczystych