Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 18 wrzesień 2014

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Jordanowie informuje, że do 30 września 2014r. można składać wnioski do Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.

Projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości 90% kosztów niezbędnych do realizacji zadania, pozostałe 10% stanowi wkład własny środków własnych właściciela nieruchomości. Bliższe informacje oraz wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Jordanowie lub w pokoju nr 4, 12.

Wniosek do pobrania
ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 17 wrzesień 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2014/POKL/JH

Na dostawę i montaż sprzętu ITC, audiowizualnego, tablic interaktywnych i kserokopiarek w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów” współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Zapytanie ofertowe.doc

zal. nr 1 szczegolowy opis.doc

zal. nr 2 formularz ofertowy.doc

zal. 3 oswiadczenie.doc

zal. 4 osw.doc

zal. 5 wzor umowy.doc

Profilaktyka w Gminie Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 15 wrzesień 2014


Profilaktyka w Gminie Jordanów


Alkohol, narkotyki, przemoc to bez wątpienia poważny problem społeczny, zwłaszcza, że w dużym stopniu dotyczy ludzi młodych. Konieczne jest więc podejmowanie działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed zgubnymi skutkami nałogów. I takie działania od lat podejmują władze Gminy Jordanów, prowadząc profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

Image


Czytaj całość...
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 15 wrzesień 2014

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko GMINY JORDANÓW (sołectwo: Toporzysko)

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2012r. poz. 647 z późn.zm.) oraz Uchwał Rady Gminy:

Uchwała Nr XXV/216/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 23 kwietnia 2009r. wraz ze zmianą Uchwała Nr XXIX/253/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 22 października 2009r.

Czytaj całość...
ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 12 wrzesień 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/POKL/JH


Na organizację placu zabaw przy Zespole Szkół w Wysokiej, oraz doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Toporzysku, w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Zapytanie ofertowe.doc

Szczegółowy opis.doc

Program Funkcjonalno użytkowy.doc

Formularz ofertowy.doc

Zał.4 oświadczenie.doc

Zał.5 oświadczenie.doc

Wzór_umowy.doc

XXXIV SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 11 wrzesień 2014

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXIV SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat inicjatywy Gazety Krakowskiej zmierzającej do nadania przyszłemu tunelowi w planowanej nowej linii drogi ekspresowej S-7 imienia gen. Stanisława Maczka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2014 – 2025.
Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 11 wrzesień 2014

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy w Jordanowie
WRZESIEŃ 2014

====================================================================

Komisja Rewizyjna Rady Gminy:
22 września br. /tj: poniedziałek/ godz. 8.30

1. Kontrola inwestycji drogowych dla których w 2014 roku wygasła gwarancja (drogi, chodniki)
2. Sprawy bieżące.
====================================================================

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
23 września br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Podsumowanie pierwszego roku działalności nowego systemu odbioru odpadów komunalnych
/ilość złożonych deklaracji, wydatki i wpływy, segregacja odpadów, dzikie wysypiska śmieci/
2. Sprawy bieżące.
Czytaj całość...
Dożynki Powiatowe Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 08 wrzesień 2014

75 lat temu wybuchła II wojna światowa Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 03 wrzesień 2014

75 lat temu wybuchła II wojna światowa

1 wrze­śnia 1939 r. woj­ska nie­miec­kie prze­kro­czy­ły gra­ni­ce Pol­ski, roz­po­czy­na­jąc II wojnę świa­to­wą. Złamanie szlabanów granicznych odbyło się w wielu miejscach. Na południowych rubieżach Polski niemieccy żołnierze przekroczyli granicę w Chyżnym na Orawie a pierwszym punktem oporu, jaki napotkali była wieś Wysoka k/Jordanowa. W tej miejscowości w dniach 1 i 2 września 1939 roku stoczono dwudniową bitwę, która miała duże znaczenie strategiczne. Zginęło w niej wielu żołnierzy w tym mieszkańcy wsi Wysoka. W Wysokiej od wielu lat 1 września odbywa się uroczystość związana z wybuchem wojny, bitwą o Wysoką, upamiętniająca dni z przed 75 lat.
Tak było i w tym roku. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym mszą św. koncelebrowaną, którą poprowadził ks. infułat Stanisław Olszówka z Zakopanego wraz z ks. proboszczem z Wysokiej, ks. prałatem z Jordanowa oraz księżmi z ościennych parafii. Po jej zakończeniu zebrani przemaszerowali pod pomnik, aby tam oddać hołd poległym w bitwie.

Image


Image


Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 375