Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
76 rocznica wybuchu II wojny światowej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 27 sierpień 2015

OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 26 sierpień 2015

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jordanów przypomina, iż uczniowie i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Jordanów, posiadający bardzo dobre lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nauki, sztuki, kultury, kultury fizycznej i sportu, mogą ubiegać się o stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Jordanów.

Czytaj całość...
Dożynki Gminne 2015 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 21 sierpień 2015
Spotkanie informacyjne Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 18 sierpień 2015

Spotkanie informacyjne w Urzędzie Gminy Jordanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje i instytucje publiczne z terenu Gminy Jordanów na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości otrzymania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Podczas spotkania omówione będą kwestie związane ze wsparciem inwestycji samorządowych, edukacyjnych oraz ekologicznych. Zostaną przekazane informacje na temat wsparcia dla przedsiębiorców i osób planujących otworzyć działalność gospodarczą. Na spotkaniu omówione zostaną także działania wspierające aktywizację społeczną i zawodową.
Spotkanie jest organizowane we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z Urzędem Gminy Jordanów.
Zgłoszenia prosimy dokonywać na stronie www.fundusze.malopolska.pl w zakładce szkolenia i konferencje, telefoniczne pod numerami 18 540 90 32 lub 18 540 90 33 lub mailowo na adres

Miejsce spotkania:
Urząd Gmina Jordanów, Sala Narad, Jordanów, Rynek 2
Termin:
8 września (wtorek) 2015 r., godz. 10.00-13.30

STYPENDIUM SZKOLNE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 18 sierpień 2015

STYPENDIUM SZKOLNE


Wnioski na nowy rok szkolny 2015/2016 należy składać w Urzędzie Gminy w Jordanowie ul. Rynek 2 (pokój nr 5) do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.
Formularze wniosków można pobrać:
- w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5)
- w sekretariacie Zespołów Szkół w: Łętowni, Naprawie, Osielcu, Toporzysku, Wysokiej
- ze strony internetowej www.gmina-jordanow.pl (zakładka Oświata – Stypendia socjalne – do pobrania – Wniosek o stypendium szkolne)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163) - obecnie kwota ta wynosi 456 zł, natomiast od 1 października 2015r. będzie wynosić 514 zł.

Czytaj całość...
UWAGA!!! Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 sierpień 2015

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA TOPORZYSKO

Wójt Gminy Jordanów informuję, że w związku z trwającą suszą woda do celów gospodarczych będzie dostępna od pon. do pt. w godzinach
16:00 – 19:00 przy budynku OSP w Toporzysku, woda pitna jest dostępna w bibliotece Ośrodka Kultury w godzinach pracy ośrodka.


Łętowski Sierpień Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 sierpień 2015

Image
Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Gminy Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 sierpień 2015

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów
SIERPIEŃ 2015


===============================================================
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:

21 sierpnia br. /tj: piątek/ godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat realizacji projektu ''Szansa na miarę sukcesu – gimnazjum''.
2. Przygotowanie placówek przedszkolnych i szkolnych do nowego roku szkolnego /przy udziale dyrektorów/.
3. Sprawy bieżące.

===============================================================
Posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy:

Czytaj całość...
IX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 sierpień 2015


Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
IX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z VII i VIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łętowni, z dni: 17 czerwca 2015r. oraz 24 czerwca 2015r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 512