Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Czym zajmuje się GOPS? Drukuj E-mail
sobota, 09 listopad 2019

Czym zajmuje się GOPS?W społeczeństwie błędnie przyjęło się założenie, że Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej zajmują się w głównej mierze pomocą finansową, świadczoną często osobom z problemami alkoholowymi. Kłam tej teorii zadaje Marek Stachurski. Kierownik placówki odpowiedzialnej za obszar naszej gminy opowiedział, na czym faktycznie polega działalność GOPSów i kto może skorzystać ze wsparcia.

ImageCzym zajmuje się GOPS?

Głównym zadaniem jest realizowanie ustawy o pomocy społecznej. Mówimy tu między innymi o pomocy finansowej tj. zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, dofinansowanie posiłków dla dzieci w szkołach. To jest bardzo szeroki panel pomocy.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie znajdą u was pomoc?

Oczywiście. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli policja po interwencji stwierdzi, że jest w tym elemencie problem, wówczas spisuje tak zwaną niebieską kartę. Następnie trafia ona do naszego ośrodka. Wtedy do akcji wkracza nasz zespół interdyscyplinarny. Zazwyczaj kolejnym krokiem jest komisja alkoholowa, prokuratura, sąd lub po prostu leczenie.

Funkcjonuje u was tak zwany asystent rodziny. Na czym polega jego rola?

Od razu wyjaśniam mit – to nie jest pracownik socjalny. Taka osoba pomaga ogarnąć codzienne kłopoty. Pokazuje jak opłacić rachunki, jak rozsądnie zarządzać budżetem, tłumaczy gdzie udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy. Jej celem jest doprowadzenie konkretnej rodziny do pełnej samodzielności organizacyjnej. Taki asystent może być przyznany dwutorowo. Pierwszym sposobem jest po prostu informacja, która spływa do naszego ośrodka z różnych źródeł. Wtedy podejmujemy kroki. Ale zdarza się też tak, że to sąd narzuca obowiązek. Istnieje możliwość, że rodzina nie skorzysta z pomocy asystenta. Ale wówczas tacy ludzie właściwie tracą szansę na otrzymanie jakiegokolwiek wsparcia finansowego z naszej strony. Musimy mieć pewność, że środki nie są marnotrawione, a rodzina chce się rozwijać.

Apropo. Co ze świadczeniami rodzinnymi?

To kolejna odnoga naszej działalności. To cała sfera związana z zasiłkami rodzinnymi czy też z dodatkami do tych zasiłków. To także przestrzeń związana z tak zwanym becikowym, oraz ze świadczeniami rodzicielskimi. Jest to jakby pakiet działań zamkniętych. Jeżeli ktoś spełnia konkretne warunki, wówczas otrzymuje konkretną pomoc.

Czy temat alimentów także Was dotyczy?

Tak. Trafiają do nas głównie trudne przypadki. To znaczy przychodzą matki, które nie otrzymują pieniędzy, które po prostu im się należą. Oprócz tego, że świadczymy doraźną pomoc finansową, to także można powiedzieć, że próbujemy ściągnąć należności od ojców. Współpracujemy z komornikiem. Występujemy na przykład o cofnięcie prawa jazdy lub czasowe zatrzymanie tego dokumentu.

A 500+?

W naszym ośrodku nie zajmujemy się 500+. Ten program jest realizowany przez Urząd Gminy.

Ale to wy przyznajecie Kartę Dużej Rodziny.

Faktycznie. Każdy kto ma trójkę dzieci lub więcej może się o nią ubiegać. To się wiąże z posiadaniem zniżek w różnych punktach. Otrzymują ją dożywotnio rodzice konkretnej rodziny oraz dzieci z tych rodzin do ukończenia nauki w szkołach. Co ciekawe, mogą się o nią starać osoby, których dzieci są już dorosłe. Oczywiście można sprawdzić w internecie, jakie konkretnie korzyści zapewnia ta karta.

Co z dodatkiem mieszkaniowym i energetycznym?

To także temat, który nas dotyczy. Od dłuższego czasu jednak nikt z niego nie korzysta, gdyż jest to pomoc skierowana bardziej do osób mieszkających w blokach.

GOPS to także placówka, która dba o seniorów.

Co ciekawe coraz mniej młodych rodzin z dziećmi potrzebuje pomocy. W 2015 roku mieliśmy około 460 dzieci objętych naszym nadzorem. Teraz jest ich zaledwie 200. Sytuacja ulega poprawie. Ciężar naszej działalności przechyla się natomiast w kierunku seniorów. Staramy się bardzo mocno ich angażować w życie społeczne gminy. O kim mówimy myśląc o seniorach? Przyjęło się, że to wiek 60+, ale nie jest to regułą. To zależy od konkretnych problemów i realizowanych programów. Obowiązkiem gminy jest umieszczanie osób spełniających określone warunki w tak zwanych DPSach, czyli Domach Pomocy Społecznej. Ale miesięczny koszt pobytu jednej osoby w takiej placówce to kwota rzędu 3300 złotych. Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej 70% dochodu osoby ubiegającej się o pobyt w placówce przeznaczana jest na pokrycie tych kosztów, pozostałą część kosztów pokrywa rodzina bądź w ostateczności GOPS. Walczymy więc o to, by seniorzy uczestniczyli aktywnie w życiu gminy. Ponadto realizujemy program Tele Anioł. Seniorzy otrzymują specjalne bransoletki z trzema przyciskami. W razie jakichkolwiek problemów za pomocą tego urządzenia łączą się bezpośrednio z centrum pomocy. Można się starać o taki zestaw na własną rękę z pominięciem GOPSu, natomiast w razie zainteresowania my także służymy pomocą. Jest także Ogólnopolska Karta Seniora. To twór podobny w zamyśle do Karty Dużej Rodziny. W przeszłości zrealizowaliśmy z powodzeniem projekt „E-Senior”. Starsze osoby uczyły się korzystać z nowoczesnych technologii. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzymał tablet do własnego użytku. Otrzymuję sygnały zwrotne, że nauka nie poszła na marne, a seniorzy odnajdują się w przestrzeni wirtualnej.

Czym są Placówki Wparcia Dziennego?

To instytucje, z których jestem bardzo dumny. Mamy w naszej gminie trzy takie ośrodki. Dwa z nich zlokalizowane są w szkole w Łętowni, a jeden w szkole w Toporzysku. Są one czynne po 5 godzin dziennie. Konkretnie od 12:30 do 17:30. To świetnie, nowocześnie i atrakcyjnie wyposażone obiekty. Ich główną funkcją jest zorganizowanie czasu wolnego młodzieży, która ukończyła zajęcia lekcyjne. Organizujemy przeróżne zajęcia. Na przykład dokształcanie z języków obcych, zajęcia fotograficzne, warsztaty z programowania czy też ćwiczenia eksperymentalno-chemiczne. Jest ciekawie. Beneficjentami projektu są dzieci w wieku od 7 do 18 lat, a nadzór sprawuje zatrudniony wychowawca. Z placówek korzysta już 261 osób. Duży nacisk kładzie się także na pracę nad emocjami młodzieży. Wszystko jest oczywiście bezpłatne.

Załóżmy, że ktoś chciałby się wybrać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gdzie należy was szukać?

GOPS zlokalizowany jest przy ulicy Bł. Ks. P. Dańkowskiego 10 w Jordanowie. Nasza placówka jest czynna od 7:30 do 15:30 w poniedziałki, wtorki i czwartki. Do 16:30 pracujemy w środy, natomiast do 14:30 w piątki.

Można was także znaleźć w internecie?

Oczywiście. Kilkanaście dni temu uruchomiliśmy nową stronę internetową – www.gopsjordanow.pl. Zamieszczamy tu aktualne informacje. Jest także cały panel poświęcony konkretnym przypadkom i sposobom postępowania. Można pobrać dokumenty, zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi przyznawania pomocy w różnych sprawach itp. Zmianie uległ także adres mailowy. Obecnie to Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany kontaktem telefonicznym, to taki także respektujemy. Podstawowy numer to 18 267 53 69. W przypadku nieznajomości docelowego numeru wewnętrznego, automat skieruje rozmówcę do dyżurującego pracownika.

Image
A kto tworzy zespół odpowiedzialny za funkcjonowanie GOPSu w naszej gminie?

Kadra GOPS składa się z 15 osób. Sporą część tworzą kobiety. Właściwie to całość. Tylko ja łamię ten schemat. Warunki lokalowe nie są wystarczające, jest w naszym ośrodku trochę ciasno. Mam takie marzenie. Chodzi właśnie o powiększenie powierzchni biurowych, a także socjalnych. Głównie dla komfortu pracowników, ale także odwiedzających nas mieszkańców. To jednak może poczekać. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że są poważniejsze wydatki.
< Poprzedni   Następny >