Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 26 listopad 2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Jordanów zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Jordanów na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad wypełniania nowych wzorów ofert i sprawozdań zgodnych z Rozporządzeniem Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057) oraz wzorów ofert i sprawozdań z zakresu zdrowia publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2018.1492 t.j. z późn. zm.)

Szkolenie odbędzie się 09 grudnia 2019r. o godz. 9.00 na sali obrad Urzędu Gminy Jordanów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

I N F O R M A C J A Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 26 listopad 2019

I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 05 - Oświata) od 25 listopada br.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 25 listopada do 13 grudnia br.

Wypłata stypendium nastąpi w dniu 18 grudnia 2019r.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji.
W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj całość...
OGRZEWAJ SWÓJ DOM MĄDRZE I CZYSTO! Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 25 listopad 2019

OGRZEWAJ SWÓJ DOM MĄDRZE I CZYSTO!


Zbliżająca się zima to okres, w którym jak co roku powraca temat jakości powietrza, którym oddychamy. Pomiary wykonywane na terenie powiatu suskiego jednoznacznie pokazują, że stan powietrza w okresie grzewczym jest zły lub bardzo zły – głownie przez zanieczyszczenie pyłem. W wyniku spalania paliw stałych w kotłach c.o. do atmosfery dostaje się szkodliwy dla zdrowia pył zawieszony, będący zlepkiem różnych toksycznych substancji. Pył zawieszony może zawierać min.: rakotwórczy benzo(a)piren, metale cięż­kie oraz dioksyny i furany. Pył ten wdychany przedostaje się bezpośrednio do organizmu ludzkiego powodując problemy zdrowotne (m.in. choroby płuc, nowotwory, alergie). Dodatkowo substancje te opadając do najbliższego otoczenia zanieczyszczają glebę i wodę, a co za tym idzie są przyczyną skażenia żywności, którą zjadamy.

Według badań przekroczenie norm jakości powietrza szczególnie dot. pyłu zawieszonego (PM10, PM 2,5) i w związku z tym każde działania ograniczające emisję pyłów do atmosfery są bardzo wskazane. Działaniem przynoszącym największy efekt jest wymiana kotła na paliwa stałe na nowoczesne kotły gazowe i olejowe lub kotły na paliwa stałe (np. na pellet, ekogroszek) spełniające wymagania EKOPROJEKTU.
Obecnie na wymianę kotła można uzyskać dofinansowanie z rządowego programu – „Czyste Powietrze”. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z domów jednorodzinnych.
Czytaj całość...
Bohaterska akademia w Łętowni Drukuj E-mail
Autor Administrator   
sobota, 23 listopad 2019

Bohaterska akademia w ŁętowniW burzliwej historii naszej Ojczyzny było wiele upadków i wzlotów. Jednak dzień 11 listopada 1918 roku na trwałe zapisał się w umysłach wielu pokoleń Polaków. Polska, po 123 latach niewoli, znów pojawiła się na mapie Europy, jako państwo suwerenne i niezależne. Pamiętając o tych wydarzeniach, 8 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Łętowni odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Image


Czytaj całość...
PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 21 listopad 2019

PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" W URZĘDZIE GMINY W JORDANOWIE

Wójt Gminy Jordanów informuje, że w Urzędzie Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 (sala obrad) został utworzony punkt konsultacyjny ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. do wymiany kotła, termomodernizacji budynku, modernizacji c.o.

Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019r. (tj. wtorek) w godz. 10.30 – 14.30. Następne terminy dyżurów zamieszczane będą na naszej stronie internetowej http://gmina-jordanow.pl. Dyżur w punkcie konsultacyjnym pełnił będzie przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie – Pani Katarzyna Bryzek

Czytaj całość...
XI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 21 listopad 2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok.
8. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Czytaj całość...
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 21 listopad 2019

Ogłoszenie

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w terminie od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia 28 grudnia 2019 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1469 i z 2019 r poz. 2207), zwane dalej „rozporządzeniem wykonawczym” którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

Czytaj całość...
Cała Polska czyta dzieciom Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 20 listopad 2019

Cała Polska czyta dzieciomNa zaproszenie biblioteki w Łętowni, w środę 20 listopada, bajkę dzieciom czytała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji - Gabriela Korbel. Tytuł - "Wyjątkowy tygrysek."

Image


Czytaj całość...
Chór Vox Altisono w pigułce Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 18 listopad 2019

Chór Vox Altisono w pigułceW tym roku mija dziesięć lat działalności Gminnego Chóru „Vox Altisono” z Osielca. Z tej okazji - 16 listopada br. w Osielcu - odbył się jubileuszowy koncert z udziałem byłych chórzystów. W wydarzeniu wziął udział Starosta Suski Józef Bałos, Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia, Przewodniczący Rady Gminy Jordanów Daniel Mirek, dyrektor GOKSiP - Gabriela Korbel, były Wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo, była dyrektor GOKSiP Jadwiga Frątczak-Mróz, a także mieszkańcy gminy i goście.

Image


Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 10 - 18 z 358